เทคโนโลยี

เมื่อโลกเปลี่ยน เทคโนโลยีต้องเปลี่ยนให้นำหน้าอยู่เสมอ ปัจจุบันบริษัทฯ
ใช้ระบบเตาแบบต่อเนื่องทำให้อุณหภูมิในเตาคงที่ และลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ทั้งยังลดการใช้พลังงาน และสามารถนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ ผลิตภัณฑ์จึงมีความบริสุทธิ์สูง และมีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ เรายังให้ความสำคัญในงานวิจัย การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวด และเลือกใช้เครื่องมือในการตรวจสอบที่มีเทคโนโลยีล่าสุดเสมอ พร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ก้าวหน้าขึ้นทุกวัน โดยปัจจุบันบริษัทฯ
กำลังพัฒนาค้นคว้า และวิจัย Nano ZnO ซึ่งมีอนุภาคเล็กเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้า
ที่มีความต้องการ ZnO ที่มีความบริสุทธิ์สูง

FRENCH PROCESS

สังกะสีแท่งที่มีความบริสุทธิ์สูงร้อยละ 99.995
จะถูกหลอม และระเหย รวมทั้งทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
จนเป็นอนุภาคซิงค์ออกไซด์ ผงสังกะสีออกไซด์จะมีสีขาวประกายในตัว ที่พื้นผิวสูงซึ่งทำปฏิกิริยาทางเคมีได้
เป็นอย่างดี

CONTINUOUS FURNACE

ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้ระบบเตาแบบต่อเนื่อง ทำให้อุณหภูมิในเตาคงที่ และลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น ทั้งยังลด
การใช้พลังงาน และสามารถนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ ผลิตภัณฑ์จึงมีความบริสุทธิ์สูง และมีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ

PACKING SYSTEM

เป็นระบบปิด (Closing system) ตลอดกระบวนการตั้งแต่การเผาแท่งสังกะสี จนกระทั่งถึงการบรรจุลงถุง โดยการนำผงสังกะสีออกไซด์วิ่งเข้าระบบ
Dust Collector ก่อนทำการบรรจุใส่ถุง
ผงสังกะสีออกไซด์จึงมีความบริสุทธิ์ไร้สิ่งปนเปื้อนตลอดกระบวนการ

การควบคุมการผลิต

มีการควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ผ่านการรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรมสากลระดับที่ทั่วโลกไว้วางใจ ทั้งยังเพียบพร้อมด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญมาอย่างยาวนาน บริษัทฯ พร้อมมุ่งหน้าลงทุนในเครื่องมือใหม่ๆ
เพื่อความสำเร็จที่มากกว่าของลูกค้าทุกท่าน


 • Atomic Absorption Spectrophotometer

  Usage: For metallic impurity analysis
  Range: ppm

 • Particle size analyzer

  Usage: For particle size analysis (powder type)
  Range: 0.1-1,000 pm

 • Surface characterization analyzer

  Usage: Surface area characteristics (powder type)
  Range: 0.1 m2/g Minimum

 • Hardness tester

  Usage: For granular hardness analysis

 • Testing International Standards

  Japanese Industrial Standard : JIS K1410
  American Society for Testing and Materials : ASTM D4075

มาตรฐานอุตสาหกรรมสากล

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสากรรมสากลต่างๆ จากการดำเนินงาน
ที่มีมาอย่างยาวนาน นับเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความตั้งใจที่แน่วแน่สู่การเป็นผู้นำ
ในอุตสาหกรรมผลิต และจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ที่พร้อมมุ่งมั่นก้าวหน้าสู่ระดับนานาชาติ ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

ISO 9001
GMP & HACCP
FAMI-QS
HALAL
ISO 14001
ISO 50001
OHSAS 18001
CSR-DIW
Green Industry
Pre-registered REACH

สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

บริษัทฯ คำนึงถึงการประหยัดพลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในองค์กร
และชุมชนโดยรอบ เราจึงเลือกใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ และใช้เทคโนโลยีที่สามารถนำความร้อนกลับไปใช้ใหม่ พร้อมติดตั้งระบบ Oxygen Enrichment ลดการใช้พลังงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ มีการจัดการสภาพแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน ISO 14001 และอยู่ในโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ทั้งยังได้รับมาตรฐาน
ระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001

OXYGEN ENRICHMENT

พลังงานรูปแบบใหม่ที่โรงงานนำมาใช้เป็นระบบ
Oxygen Enrichment คือการนำออกซิเจนมาใช้ในการเผาไหม้ ทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์ ช่วยลดสัดส่วนการใช้พลังงานหลัก ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

HEAT RECOVERY

เพื่อความยั่งยืน การคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้พลังงานจากธรรมชาติจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง
หนึ่งในนั้นคือเทคโนโลยี Heat Recovery เป็นการนำความร้อนจากการเผาไหม้กลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง

Copyright© 2017 THAI-LYSAGHT. All Rights Reserved.