ที่หนึ่งในไทย
มุ่งหน้าสู่ความสำเร็จระดับนานาชาติ

ภายในประเทศ

ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์
ในประเทศไทย ด้วยส่วนแบ่งการตลาดที่มากที่สุดในประเทศมากกว่า 60% ยังสามารถ
เพิ่มกำลังการผลิตได้ตลอดเวลา

ส่วนแบ่ง
การตลาดมากกว่า
60%

ต่างประเทศ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการขยาย และเติบโตไปสู่ตลาด AEC และภูมิภาคเอเชีย เราจะไม่หยุดพัฒนาศักยภาพของตัวเอง
เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจผลิต และจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ระดับโลก

ลูกค้า

บริษัทฯ ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสดูแลบริษัทชั้นนำระดับประเทศ
และระดับโลกจำนวนมาก อาทิ

 • Tyre
 • Bridgestone
 • Good Year
 • Michelin
 • Yokohama
 • Sumitomo
 • Hihero
 • Otani
 • Vee Rubber
 • Animal feed
 • CP
 • Betagro
 • Krungthai Food PCL
 • Cosmetics and Pharmaceutical
 • Better Pharma
 • Lubricant
 • Chevron
 • Ceramic
 • Ferro
 • American Standard
 • Paints
 • TOA
Copyright© 2017 THAI-LYSAGHT. All Rights Reserved.