เหตุการณ์สำคัญ

บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2515 เป็นผู้ผลิตผงสังกะสีออกไซด์แห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “เตาเผา” บริษัทฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่งในฐานะ
เบอร์หนึ่งของประเทศไทยตลอดมา และเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์อีกครั้งในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบันภายใต้ชื่อ

ปัจจุบันบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด อยู่ภายใต้เครือบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งทำการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพหลากหลาย เพียบพร้อมรองรับการเติบโต
ที่ก้าวหน้าอย่างไร้ขีดจำกัด

2515

ก่อตั้ง

เริ่มดำเนินการจัดตั้ง
บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด

2516

ผลิตครั้งแรก

ดำเนินการผลิตผงสังกะสีออกไซด์ภายใต้บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
กำลังผลิต 2,400 ตัน/ปี

2523

เปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท ยูนิไทยอ๊อกไซด์ จำกัด
กำลังผลิต 5,400 ตัน/ปี

2531

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เข้าตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื่อ
บริษัท ยูนิไทยอ๊อกไซด์ จำกัด
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี

2538

เปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
กำลังผลิต 5,400 ตัน/ปี

2542

เพิ่มกำลังการผลิต
จากเดิม 5,400 ตัน/ปี
เป็น 7,200 ตัน/ปี

2547

เพิ่มกำลังการผลิต
จากเดิม 7,200 ตัน/ปี
เป็น 10,800 ตัน/ปี

2551

เพิ่มกำลังการผลิต
จากเดิม 10,800 ตัน/ปี
เป็น 14,400 ตัน/ปี

2552

เปลี่ยนชื่อบริษัท

เปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อ
บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 140 ล้าน

2554

เปลี่ยนโลโก้ผลิตภัณฑ์

เปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ

เพิ่มกำลังการผลิตจากเดิม 14,400 ตัน/ปี เป็น 18,000 ตัน/ปี

ผลิตภัณฑ์ใหม่

ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบ Granular ZnO

โรงงานใหม่

ย้ายโรงงานจากรังสิต 9 ไร่
เป็นสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 20 ไร่

2558

เพิ่มทุนจดทะเบียน
เป็น 1,000 ล้านบาท
กำลังการผลิต 18,000 ตัน/ปี

2559

เพิ่มกำลังการผลิต
จากเดิม 18,000 ตัน/ปี
จนได้มากกว่า 21,000 ตัน/ปี

Copyright© 2017 THAI-LYSAGHT. All Rights Reserved.