สำนักงานใหญ่

บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3
54 หมู่ 3 ตำบล สามบัณฑิต
อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13210
โทร : +66 (0) 2643 7111
แฟกซ์ : +66 (0) 3580 0977, +66 (0) 2643 7299
www.thai-lysaght.co.th
อีเมล์ : tl-mkt@thai-lysaght.co.th
พิกัด GPS: 14.344922, 100.694018

Copyright© 2017 THAI-LYSAGHT. All Rights Reserved.