กิจกรรมขององค์กร

Customer Visit

MRF Limited

ลูกค้าที่มาเยี่ยมชมโรงงานและ Audit ณ
บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นลูกค้าผลิตยางรถยนต์ในประเทศอินเดีย

9 พฤษภาคม 2559

Supplier Meeting

Morgan Metal Systems (Suzhou) Co.,Ltd./ Suzhou Industrial Park China

ร่วมประชุมหารือระบบการผลิตเตาเพื่อพัฒนาการผลิตผงสังกะสีออกไซด์

25-26 เมษายน 2559

Customer Visit

Interchem / New Zealand Trader

บริษัทฯ เข้าพบปะ และร่วมประชุมกับลูกคู่ค้า เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายส่วนแบ่งทางการตลาด
ณ ประเทศนิวซีแลนด์

22-28 กุมภาพันธ์ 2559
Copyright© 2017 THAI-LYSAGHT. All Rights Reserved.