ข่าวสาร

 

ก.ค. 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปข่าว

  • หนังสือพิมพ์บ้านเมือง บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานพนักงาน ประจำปี 2559 Read More

  • หนังสือพิมพ์ข่าวสด บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานพนักงาน ประจำปี 2559 Read More

 

มิ.ย. 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานพนักงาน ประจำปี 2559 Read More

  • บริษัท ดีเอสเอ็ม นิวทริชั่นแนล โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตผงสังกะสีออกไซด์ของบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด Read More

  • บริษัท Xinxiang Richful Lube Additive จำกัด จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตผงสังกะสีออกไซด์ของบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด Read More

คลิปข่าว

  • หนังสือพิมพ์บ้านเมือง บริษัท ดีเอสเอ็ม นิวทริชั่นแนล โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตผงสังกะสีออกไซด์ของบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด Read More

  • หนังสือพิมพ์แนวหน้า บริษัท ดีเอสเอ็ม นิวทริชั่นแนล โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตผงสังกะสีออกไซด์ของบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด Read More

  • หนังสือพิมพ์สยามรัฐ บริษัท ดีเอสเอ็ม นิวทริชั่นแนล โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตผงสังกะสีออกไซด์ของบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด Read More

  • หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ บริษัท ดีเอสเอ็ม นิวทริชั่นแนล โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตผงสังกะสีออกไซด์ของบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด Read More


Copyright© 2017 THAI-LYSAGHT. All Rights Reserved.