Zinc THAI-LYSAGHT

ที่หนึ่งในไทย
มุ่งหน้าสู่ความสำเร็จระดับนานาชาติ

เราคือผู้ผลิต และให้บริการ
ผงสังกะสีออกไซด์รายแรกของไทย

เกี่ยวกับบริษัท

ผลิตภัณฑ์ของเรามีทั้งหมด 4 ประเภท
ทั้งแบบผง (POWDER) และแบบเม็ด (GRANULAR)

ผลิตภัณฑ์

340,020,000

กิโลกรัม

กว่า 40 ปีที่เราไม่หยุดพัฒนา
เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการ

เทคโนโลยีต้องก้าวหน้าอยู่เสมอ
เพื่อให้เรานำหน้าอยู่เสมอ

เทคโนโลยี

การเติบโตของธุรกิจ
ไม่เพียงจำกัดอยู่ภายในประเทศ แต่ก้าวหน้า
ไม่หยุดยั้งสู่ภูมิภาคเอเชีย และทั่วโลก

ลูกค้า

15,675

เมตริกตัน
ถูกส่งออกทุกๆวัน

เราทำธุรกิจอยู่บนพื้นฐาน
ของความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเพื่อสังคม

Copyright© 2017 THAI-LYSAGHT. All Rights Reserved.